Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

Zarzad 2021Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

24.02.2021 r.

 

 

 

 

 

 

Dnia 24.02.2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

 

Zarząd dokonał analizy sytuacji finansowej w związku z okresem sprawozdawczym za 2020 rok. Dokonano sprawdzenia poprawność wykonania sprawozdania finansowego stwierdzając, że jest ono zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.). Zarząd Stowarzyszenia przyjął sprawozdanie finansowe za 2020 rok podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.

 

Zarząd przygotował i przesłał do Departamentu Kadr i Stowarzyszenia Saperów Polskich propozycję wyróżnień resortowych członków naszego stowarzyszenia kolegów: Szmajdę Wojciecha, Glijera Krzysztofa oraz Pociaska Andrzeja.

 

Zarząd informuje o utworzeniu koła strzeleckiego przy Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego w Mielcu. W tym zakresie podjęto stosowna uchwałę.

 

Zarząd w związku z odmową przez Instytut Pamięci Narodowej uczestnictwa asysty wojskowej na pogrzebach naszych kolegów saperów pojął decyzję o uczestnictwie w uroczystościach pogrzebowych umundurowanej delegacji członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich.

 

Prezydent Andrzej Duda mianował na stopień generała szefa zarządu inżynierii wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Marka Wawrzyniaka. W związku z mianowaniem Zarząd Stowarzyszenia Saperów Dębickich przesłał na jego ręce okolicznościowe pismo.

Pismo: pdf

Z uwagi na pandemię nie opracowano Planu Zamierzeń na 2021rok. Przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji Zarząd będzie realizował na bieżąco.