Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

zarzad SSD 2019Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

26.11.2019r.

 

 

 

 

 

 

Dnia 26 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

 

Opracowano program zamierzeń Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na 2020 rok oraz omówiono sposób realizacji tych zadań. Wyciągi z programu działania Stowarzyszenia przesłano do Urzędu Miasta Dębica, Dyrektorów Muzeum Regionalnego w Dębicy i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów”.

 

Ustalono przebieg i organizację spotkania opłatkowego w miesiącu styczniu 2020 roku. O szczegółach Zarząd informował będzie na stronie internetowej.

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że rozpatrzył pismo o rezygnacji z członkostwa i ustąpieniu z pełnionej funkcji wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia kol. Surego Aleksandra przyjmując jego rezygnacje. W związku z rezygnacją kol. Surego Aleksandra, z funkcji, członkowie zarządu postanowili zgodnie z § 21 ust.4 Statutu skład osobowy władz uzupełnić spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności liczby uzyskanych głosów podczas ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego - Wyborczego Stowarzyszenia. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwały. Wiceprezesem Stowarzyszenia został kol. Sidorowicz Janusz a Sekretarzem Komisji Rewizyjnej kol. Jaszczur Wiesław.

 

Informujemy, że podstawie złożonej deklaracji Zarząd Stowarzyszenia dokonał rozpatrzenia spraw personalnych. O przyjęcie w poczet członków naszego Stowarzyszenia deklarację złożyli: kol. Robert Jezuit, kol. Paweł Lebryk i kol. Marcin Steciak. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu w szeregi członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich wyżej wymienionych kandydatów. Serdecznie witamy w naszych szeregach i życzymy sukcesów i satysfakcji w wspólnym działaniu.

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostaną wysłane okolicznościowe życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz zaproszenia na nasze spotkanie opłatkowe do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.