Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

zarzad SSD 2019Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

2.11.2019r.

 

 

 

 

 

 

Dnia 24 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym podjęto uchwały o uzupełnieniu składu osobowego Zarządu w związku z rezygnacją członka w Stowarzyszeniu oraz o przyjęciu do Stowarzyszenia trzech nowych kandydatów, których serdecznie witamy w naszych szeregach.

 

Poza tym ustalono, że w obchodach Święta Niepodległości organizowanych przez UM Dębica w dniu 11 listopada będzie uczestniczyła oficjalna delegacja SSD. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

Informujmy, że wystąpiono do Kapituły Honorowej Odznaki Za Rozminowanie Kraju z wnioskiem o pośmiertne nadanie, pośmiertnie, odznaki kol. Witoldowi Sujdakowi.

 

Na posiedzeniu Zarządu przyjęto również propozycję utworzenia koła strzeleckiego. Informacji w tej sprawie udziela skarbnik Stowarzyszenia kol. Eugeniusz Kochanowski.