Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

zarzad SSD 2019Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

10.05.2019r.

 

 

 

 

 

 

Dnia 10 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

 

Na podstawie złożonej deklaracji Zarząd Stowarzyszenia dokonał rozpatrzenia spraw personalnych. O przyjęcie w poczet członków naszego Stowarzyszenia deklarację złożyli: Czarnota Krzysztof, Gorbaczuk Teresa, Gorbaczuk Mirosław, Hebda Robert, Małek Paweł, Piechocki Sławomir, Pociask Andrzej, Sroka Dawid, Steciak Kacper, Trzyna Lucjan, Zając Jakub. Sylwetki kandydatów przedstawił kol. Glijer Krzysztof. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę o przyjęciu w szeregi członków Stowarzyszenia Saperów Dębickich wyżej wymienionych kandydatów. Serdecznie witamy w naszych szeregach i życzymy sukcesów i satysfakcji w wspólnym działaniu.

 

Zgodnie ze statutem Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania Stowarzyszenia Saperów Dębickich na dzień 14 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku zarządu o nadanie tytułu członka honorowego stowarzyszenia dwóm osobom. Ustalono program przedsięwzięć oraz porządek walnego zebrania. O szczegółach tego przedsięwzięcia zarząd informował będzie na stronie internetowej.

 

Na zarządzie omówiono również organizację podziękowania za posługę kapłańską odchodzącemu na emeryturę kapelanowi naszego Stowarzyszenia.