Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

IMG 0785Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia.

18.03.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 15 marca 2019 roku w Dębicy w Szkole Podstawowej nr 9 im. „Dębickich Saperów” przy ul.Grottgera 3 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Saperów Dębickich. W zebraniu udział wzięło 28 członków zwyczajnych .Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia Andrzej Niedbał, witając przybyłych. Z okazji 15-lecia Stowarzyszenia wręczono wszystkim zebranym okolicznościowe emblematy i długopisy.

 

 

Dalszą część poprowadzili wybrani przez zebranie: przewodniczący Zbigniew Lamberski oraz sekretarz Wojciech Szmajda. Zebranie zatwierdziło sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie komisji rewizyjnej za lata 2013-2016 udzielając ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

 

Zarząd:

 Prezes - Glijer Krzysztof
 Wiceprezes - Sury Aleksander
 Sekretarz - Bednarz Zbigniew
 Skarbnik - Kochanowski Eugeniusz

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący - Kostjan Adam
Z-ca Przewodniczącego - Niedbał Andrzej
Sekretarz - Sidorowicz Janusz

                     

 

Wytyczono także główne kierunki działania, zatwierdzono zgłoszone w czasie zebrania wnioski i plan działania Stowarzyszenia na VI kadencję Stowarzyszenia. Zobowiązano sekretarza do zgłoszenia zmian we władzach Stowarzyszenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.