Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

posiedz zarzPosiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

24.02.2018r.

 

 

 

 

 

 

Dnia 21 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Saperów Dębickich, na którym ustalono przedsięwzięcia związane z bieżącą działalnością organizacji.

 

Zarząd Stowarzyszenia dokonał analizy sytuacji finansowej w związku z okresem sprawozdawczym za 2017 rok. W związku z tym prosimy o dokonywanie wpłat składek członkowskich za 2018 rok i poprzednie lata (zaległości) poprzez konto bankowe Stowarzyszenia. Dokonano sprawdzenia poprawność wykonania sprawozdania finansowego za 2017 rok stwierdzając, że jest ono zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. z 1994, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.). Zarząd Stowarzyszenia przyjął sprawozdanie finansowe za 2017 rok podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę i zobowiązując Skarbnika Stowarzyszenia kol. Aleksandra Surego do przedstawienia stosownych dokumentów w Urzędzie Skarbowym w Dębicy.

 

W kwietniu Wojska Inżynieryjne obchodzą swoje święto. Główne uroczystości odbędą się 16 kwietnia 2018 roku o godzinie 12.00 przed pomnikiem „Chwała Saperom” w Parku Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie przy Wisłostradzie.Ustalono przebieg i organizację obchodów „Święta Sapera” w garnizonie Dębica, które odbędą się w poniedziałek 16 kwietna 2018 roku. W kwietniu planowane jest spotkanie towarzyskie. Plan obchodów, po ustaleniu wszystkich terminów poszczególnych przedsięwzięć zostanie umieszczony na stronie internetowej.

Ustalono też przedsięwzięcia związane z udziałem delegacji Stowarzyszenia w obchodach święta Konstytucji 3 Maja w Dębicy.

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zostaną przygotowane i wysłane okolicznościowe zaproszenia na naszą uroczystość oraz życzenia z okazji Dnia Sapera i Świąt Wielkanocnych do zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji.

 

Kolejne posiedzenie Zarządu poświęcone odchodom 15 rocznicy powstania Stowarzyszenia odbędzie się w miesiącu czerwcu.  W związku z tym prosimy zgodnie z ustaleniami na zebraniu sprawozdawczym o przedstawianie swoich propozycji uczczenia obchodów tej rocznicy.