Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

21.11.2016Zmiany na terenach po byłej jednostce wojskowej.

22.11.2016

 

 

 

 

 

 

Minęło już osiem lat od pierwszego artykułu, który ukazał się na naszej stronie internetowej obrazującego zmiany zachodzące na terenie po byłej jednostce wojskowej w Dębicy. Większość obiektów została zagospodarowana, niektóre zmieniły swoje przeznaczenie a są i takie, w których się nic od tamtego czasu nie zmieniło.

 

Od 31.12.2001 roku minęło14 lat, jak oficjalnie 3 Pułk Saperów im. gen. Jakuba Jasińskiego przestał istnieć. Do końca marca 2002 roku działała na terenie byłej już jednostki wojskowej Grupa Likwidacyjna, której zadaniem było rozliczyć pozostały majątek jednostki i przekazać obiekty koszarowe dla Agencji Mienia Wojskowego. W późniejszym terminie obiekty przekazano dla Miasta Dębica.

 

Zaczniemy od dawnej strzelnicy małokalibrowej. W rejonie strzelnicy i budynku służb logistycznych do wybudowanego we wrześniu 2010 roku przedszkola Weldon KIDS dobudowano obiekty Niepublicznej Szkoły Podstawowej Weldon SCHOOL (klasy I-VI) na razie funkcjonują trzy klasy, ale jak widać na zdjęciu szkoła jest w rozbudowie. W dniu 10 października 2014 roku odbyło się oficjalne otwarcie obiektów szkoły. Więcej o przedszkolu i szkole w ich ofercie na stronach internetowych:

http://www.weldonkids.pl/ , http://www.weldonschool.pl/ .

 

 21.11.2016 25

21.11.2016 04

21.11.2016 05

21.11.2016 06

 

 

Dawny budynek internatu kadry zawodowej, później służby finansowej i WAK, obecnie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego otrzymał nową elewację.

 

21.11.2016 01

21.11.2016 02

 

 

Na dawnych terenach magazynów mps, gospodarstwa pomocniczego powstają kolejne domy jednorodzinne.

 

21.11.2016 31

21.11.2016 29

21.11.2016 30

 

 

Budynek MOPS, dawniej magazyny mundurowe i ZN już po remoncie z nowym dachem.

 

21.11.2016 26

21.11.2016 28

 

 

Budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dawniej magazyny inżynieryjne i uzbrojenia doczekał się kolejnego remontu i wymiany dachu.

 

21.11.2016 07

 

 

Za boiskiem sportowym i  skate parkiem  powstała nowa ulica - Saperów.

 

21.11.2016 45

21.11.2016 42

 

 

Niezagospodarowane dotychczas  budynki MPS i myjni zostały wyburzone a na ich terenie powstaje kolejna firma

 

21.11.2016 33

21.11.2016 11

 

 

Na dawnym placu postoju sprzętu inżynieryjnego też ruch, ale nie wiadomo, co tam będzie.

 

21.11.2016 44

 

 

Niezagospodarowana wiata sprzętu w parku samochodowym dalej straszy

 

21.11.2016 38

 

 

Budynek wykorzystywany przez prywatne firmy, dawniej magazyn łączności i sprzętu ZN także został wyremontowany.

 

21.11.2016 32

 

21.11.2016 34

 

 

Pomieszczenia firm prywatnych, dawniej akumulatornia i magazyny sprzętu niestety nie doczekał się jeszcze remontu.

 

 21.11.2016 37

21.11.2016 13

 

 

Po czternastu latach wojsko znów wraca do koszar przy ulicy Kościuszki.W budynku po Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Dębicy (dawny budynek koszarowy) 1 stycznia 2017 roku rozpocznie się formowanie jednego z batalionów 3 Karpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

 

21.11.2016 14

21.11.2016 35

 

 

Zgodnie z założeniami MON, 3 Podkarpacka Brygada OT ma liczyć około 5 tysięcy żołnierzy. Brygada rozlokowana ma być na terenie całego województwa, z dowództwem w Rzeszowie. Rzeszów będzie prawdopodobnie miejscem lokacji jednego batalionu, cztery kolejne będą miały swoje miejsca koncentracji w: Jarosławiu, Nisku, Dębicy i Sanoku. Przewiduje się, że istotną rolę w strukturach OT będą odgrywali członkowie tzw. grup paramilitarnych, grup proobronnych i uczniowie klas „mundurowych”. A przede wszystkim ci, którzy mają za sobą przeszkolenie wojskowe. Chętnych kusi nie tylko pragnienie spełnienia patriotycznego obowiązku, ale także warunki finansowe: udział w OT to dwa dni ćwiczeń w miesiącu, za które żołnierz będzie otrzymywał po 100 zł za każdy dzień ćwiczeń, czyli tyle samo, co żołnierze rezerwy. Plus 300 zł miesięcznie za utrzymanie gotowości bojowej. Gotowość tych pododdziałów ma obejmować nie tylko ćwiczenia i nie tylko działania bojowe w razie konfliktu zbrojnego, ale także akcje ratownicze ludności cywilnej w razie kataklizmów żywiołowych, ochronę mienia w tych sytuacjach i likwidację skutków tych kataklizmów.

Dębicki batalion ma nosić imię Adama Lazarowicza, komendanta dębickiego obwodu Armii Krajowej. W dawnym koszarowcu będzie miał swoją siedzibę sztab i dowództwo batalionu oraz trzy pododdziały wsparcia i zabezpieczenia, tu też będą spotykać się żołnierze na szkolenia, na poligon jeździć będą do Nowej Dęby. Być może zostaną wykorzystane inne budynki dawnej jednostki jeszcze niezagospodarowane między innymi magazynu żywnościowego kuchni i stołówki żołnierskiej i jeszcze jednego budynku koszarowego, tego za niezagospodarowaną wartownią i łaźnią. Planowana też jest odbudowa strzelnicy w Brzeźnicy.

 

21.11.2016 27

21.11.2016 08

21.11.2016 22

 

Batalion będzie tworzyć pięć kompani - pododdziałów bojowych rozlokowanych w pięciu powiatach: mieleckim, ropczyckim, jasielskim, strzyżowskim i dębickim. Tak, więc w skład dębickiej jednostki będzie liczył około 900 osób. Dodatkowo stacjonować będzie tutaj około 100 osób w tym żołnierze służby stałej a zatrudnienie znajdzie także kilkunastu pracowników cywilnych.

 

Na koniec jeszcze kilka zdjęć z terenów byłej jednostki wojskowej.

 

21.11.2016 41

21.11.2016 43

21.11.2016 15

21.11.2016 40

21.11.2016 39

21.11.2016 17

21.11.2016 16

21.11.2016 19

21.11.2016 20

 

 

Wyremontowano także ul. Kościuszki

 

21.11.2016 18

21.11.2016 21

21.11.2016 23

 

 

A pamiętacie tereny wartowni i magazynów materiałów wybuchowych w Straszęcinie. Miasto Dębica wytyczyło tam działki budowlane i wszystkie zostały już sprzedane.

 

mapa dzialek

 

Jeszcze straszą zabudowania owczarni zarośnięte krzakami i drzewami ale na terenach magazynów materiałów wybuchowych i przyległych do niego terenach powstają pierwsze domy jednorodzinne

 

21.11.2016 53

21.11.2016 52

21.11.2016 51

21.11.2016 50

21.11.2016 49

21.11.2016 48

21.11.2016 46

 

Poniżej przedstawiamy linki do poprzednich artykułów dla zobrazowania zmian, jakie zaszły: 

 

 

 

 

 

I to już wszystko. Przez ostatnie lata zmiany są duże. Zapraszamy - warto tu przyjść i zobaczyć jak zmienił się krajobraz byłych koszar wojskowych i poligonu.

 

 Zbigniew Lamberski