Spotkanie opłatkowe 20.01.2020

Obchody Święta Niepodległości w Dębicy 2019

Obchody Święta Konstytucji w Dębicy 2019

Obchody Dnia Sapera w Dębicy 2019

Obchody 100 lecia odzyskania niepodległości w Dębicy

Spotkanie towarzyskie 04.2018

stow Początki.

Z inicjatywy grupy byłych żołnierzy służących w 3 psap w Dębicy powstało  Stowarzyszenie Saperów Dębickich.

Po kilkunastu spotkaniach i wielu dyskusjach, grupa inicjatywna w składzie ośmiu  członków wypracowała podstawowe założenia programowe i zarys głównych punktów statutu Stowarzyszenia.

10 września 2003 roku wpisano Stowarzyszenie Saperów Dębickich do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000172802.

więcej >>

 

 

sp9Jesteśmy patronem szkoły.

W uznaniu zasług żołnierzy wojsk inżynieryjnych stacjonujących w Dębicy dla miasta, regionu i kraju społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr9 podjęła decyzję o przyjęciu imienia związanego  z tradycją Garnizonu.

20 kwietnia 2002 roku, zgodnie z ceremoniałem nadawania imienia szkołom, „dziewiątka" otrzymała imię "Dębickich Saperów". W uroczystości brały udział władze kuratoryjne, powiatowe, miejskie, społeczność szkoły, przedstawiciele 3psap oraz kompania honorowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa.

W ten sposób rozpoczęło się w szkole kultywowanie tradycji po zlikwidowanej dębickiej jednostce wojskowej.

 

 

Uwaga niewybuchy !niewybuchy

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło sporo czasu, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci. Informacje o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych należy niezwłocznie przekazać policji na nr 997

więcej >>

 

 

 

 

okladka 4 74 2021Zachęcamy do lektury.

Zachęcamy do lektury elektronicznej wersji kwartalnika "Saper" wydawanego przez Stowarzyszenie Saperów Polskich. Znajdziesz tam wiele ciekawych informacji o historii, tradycjach, wydarzeniach w wojskach inżynieryjnych, nowinkach sprzętowych, jubileuszach, spotkaniach  saperskich i wiele innych.https://saper.com.pl/kwartalnik-saper/